Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ak sa Vám moje stránky páčia, môžete ich podporiť a vložiť na Vaše stránky moje ikonky. Ak je možné, rada si ikonky s Vami vymením. V tom prípade vložte do Vašich stránok tento kód:

digitalna fotografia janka r

<A HREF="http://fotojanka.estranky.cz/" target="_blank"><IMG
SRC="http://webdes.euweb.cz/fotojanka/ikonky/jana1.gif"
WIDTH=90 HEIGHT=30 BORDER=0 ALT="digitalna fotografia janka r"></A>


digitalna fotografia janka r

<A HREF="http://fotojanka.estranky.cz/" target="_blank"><IMG
SRC="http://webdes.euweb.cz/fotojanka/ikonky/jr1.gif"
WIDTH=90 HEIGHT=30 BORDER=0 ALT="digitalna fotografia janka r"></A>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
 codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0"
 id="fotojanka" height="30" width="90"> <param
 name="movie"
 value="http://webdes.euweb.cz/fotojanka/ikonky/fotojanka.swf">
<param name="wmode" value="window"> <param
 name="scale" value="Default"> <param name="salign"
 value="CC">
<param name="play" value="true"> <param
 name="devicefont" value="true"> <param name="loop"
 value="true"> <param name="menu" value="true"><param
 name="quality" value="high"> <param name="bgcolor"
 value="#ffffff">
<embed src="http://webdes.euweb.cz/fotojanka/ikonky/fotojanka.swf"
 wmode="window" scale="Default" salign="CC"
 play="true" devicefont="true" loop="true"
 menu="true" quality="high" bgcolor="#ffffff"
 type="application/x-shockwave-flash"
 pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
 height="30" width="90"> </object>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
 codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0"
 id="fotojanka1" height="50" width="150"> <param
 name="movie"
 value="http://webdes.euweb.cz/fotojanka/ikonky/fotojanka1.swf">
<param name="wmode" value="window"> <param
 name="scale" value="Default"> <param name="salign"
 value="CC">
<param name="play" value="true"> <param
 name="devicefont" value="true"> <param name="loop"
 value="true"> <param name="menu" value="true"><param
 name="quality" value="high"> <param name="bgcolor"
 value="#ffffff">
<embed src="http://webdes.euweb.cz/fotojanka/ikonky/fotojanka1.swf"
 wmode="window" scale="Default" salign="CC"
 play="true" devicefont="true" loop="true"
 menu="true" quality="high" bgcolor="#ffffff"
 type="application/x-shockwave-flash"
 pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
 height="50" width="150"> </object>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
 codebase="http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab#version=4,0,0,0"
 id="fotojanka2" height="50" width="150"> <param
 name="movie"
 value="http://webdes.euweb.cz/fotojanka/ikonky/fotojanka2.swf">
<param name="wmode" value="window"> <param
 name="scale" value="Default"> <param name="salign"
 value="CC"><param name="play" value="true">
<param name="devicefont" value="true"> <param
 name="loop" value="true"> <param name="menu"
 value="true"><param name="quality" value="high">
<param name="bgcolor" value="#ffffff">
<embed src="http://webdes.euweb.cz/fotojanka/ikonky/fotojanka2.swf"
 wmode="window" scale="Default" salign="CC"
 play="true" devicefont="true" loop="true"
 menu="true" quality="high" bgcolor="#ffffff"
 type="application/x-shockwave-flash"
 pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"
 height="50" width="150"> </object>